Naujienos

1 2 3 10

2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (I dalis)

Ugdymo turinį pritaikant kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, tikslingai dalyvavome šalies ir rajono organizuojamuose projektuose.

Lavinant vaikų kūrybiškumą, meninius gebėjimus, skatinant pasitikėjimą savimi, dalyvavome šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektuose:

Žiūrėti (youtube.com)

Žiūrėti (youtube.com)

 

2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (I dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (II dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (III dalis) >> žiūrėti

 

2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (II dalis)

Lavinant socialines kompetencijas, dalyvavome socioedukaciniuose, draugiškumą ugdančiuose
projektuose:

Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, fizinio aktyvumo skatinimui dalyvavome „Lietuvos mažųjų žaidynėse” ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas”:

STEAM (STEAM- angl. science, technology, engineering, arts, maths) projektai apima visas penkias mokslo, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos sritis. Tai įdomios ir smagios veiklos, kurių metu vaikų žinios įsisavinamos per praktinį patyrimą:

„Aitvarėlio” grupės STEAM projektas „Po drugelio sparnu”:

 

2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (I dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (II dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (III dalis) >> žiūrėti

 

2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (III dalis)

„Aitvarėlio” grupės projektas „Pavasario pranašai”:

„Aušrelės” grupės projektas „Mūs pirštukai juda, juda”:

„Šaltinėlio” grupės projektai „Tėčiai skaito vaikams” ir „Vaikai vaistažolių pasaulyje”:

„Vėjelio” grupės projektas „Mano mylimas pliušinis žaislas”:

„Debesėlio” grupės projektas „Pasakų šalyje”:

„Lašelio” grupės projektas „ Mažos rankelės-dideli darbai”:

„Mėnesėlio” grupės projektas „Gandre gandre ga ga ga” ir „Mano augintinis”:

„Saulutės: grupės projektas „Labas, aš Abėcėlė”:

„Spindulėlio” grupės projektas „Senolių amatai ir tradicijos”:

„Žvaigždutės” grupės projektas „Miklūs piršteliai- aiškūs žodeliai”:

Tradicinis „Svajonėlės“ projektas „Kalėdiniai nykštuko skaitiniai“:

 

2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (I dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (II dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (III dalis) >> žiūrėti

 

Kai žodžiai ir muzika paliečia vaiko širdį…

Saulėtą balandžio 10 d. „Svajonėlėje” skambėjo muzika. Tik dainavo ir klegėjo ne vaikai, o ikimokyklinio ugdymo muzikos mokytojos iš Trakų rajono, Vievio, Grigiškių ir Vilniaus miesto darželių ir mokyklų. Praktinį seminarą vedė „Svajonėlės” meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Glinevičienė. Pradėjusi darbą nuo pirmos darželio įkūrimo dienos, ji jau dešimtmetį lydi vaikus į muzikos ir meno pasaulį – nuo pirmųjų nedrąsių garsų iki pasirodymų scenose ar dalyvavimo respublikiniuose projektuose, konkursuose ir festivaliuose.

Mokytoja Kristina aptarė, supažindino, pademonstravo ir praktiškai pristatė kolegoms šias ikimokyklinio amžiaus muzikinio lavinimo kryptis: pasisveikinimus, ratelius dėmesio sutelkimui, susipažinimui; pasidainavimus, parėkavimus, įsižaidimus rateliuose; muzikinius žaidimus atminčiai ir vaizduotei. Renginio dalyviai ne tik diskutavo ir dalinosi savo pastebėjimais, įžvalgomis ir patirtimi, bet ir aktyviai dalyvavo veiklose, dainavo, šoko ir atliko įvairias kūrybines užduotis.

Kristinos Glinevičienės unikalumą ir didelį kūrybinį potencialą, patvirtina autorinės knygelės. 2016 metais išleistame leidinyje „Bitučių vaistai” net devyni vaidybiniai scenarijai su autorės dainelėmis ir iliustracijomis. Šiemet pasirodė antras leidinys „Dar nežinau” – dainų su natomis rinkinys. Tai 16 originalių Kristinos dainelių. Kolegės muzikės puikiai įvertino abu leidinius.

Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis” muzikos mokytoja metodininkė Reda Vainorė ir psichologė Ignė Latvienė dalyves supažindino su socialinio emocinio vaikų ugdymo aktualijomis. Praktinių užsiėmimų metu tyrinėjo terapines pasakas pasitelkdamos regos, jutimo, klausos, uoslės, skonio pojūčius per muziką ir gamtos garsus. Lektorės mokė kaip padėti vaikams susikoncentruoti į savo kūną, kvėpavimą, kaip mokytis nusiramintis. Juk ir mažiems, ir dideliems jausti visas emocijas yra normalu ir galima išmokti su jomis susigyventi.

Dėkojame lektorėms ir metodinio renginio dalyvėms už profesionalumą, aktyvumą, puikią nuotaiką ir naudingai praleistą laiką Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė”.

Iki kitų susitikimų.

Centralizuotas vaikų priėmimas į Trakų rajono švietimo įstaigas

Prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas per internetinį portalą http://mokykla.trakai.lt gali pateikti gyvenamąją vietą Trakų rajone deklaravę asmenys, kai vaiko, kuriam yra teikiamas prašymas deklaruota gyvenamoji vieta taip pat yra Trakų rajono savivaldybė. Kitais atvejais prašymas teikiamas užpildant prašymo formą ir su visais prioritetus patvirtinančiais dokumentais Trakų rajono savivaldybės administracijos atsakingam švietimo skyriaus darbuotojui arba vienai iš pasirinktų švietimo įstaigų.

Sausio mėnesį prasidės registracija 2022 metais gimusiems vaikams, kurie lankys nuo rugsėjo mėnesio.

Sausio 15 d. 9:00 val. – vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą mokykla.trakai.lt
– vasario 19 d. – kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;
– kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;
– kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;
– kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;
– eilių skaičiavimai vyks iki 2024 m. balandžio 1 dienos.

Iki pasimatymo, „Zipio draugai”!

“Svajonėlės” priešmokyklinukai kartu su socialine pedagoge Sandra kiekvienais metais dalyvauja Tarptautinės programos “Zipio draugai” įgyvendinime.  Programa “Zipio draugai” padeda vaikams susitvarkyti su savo jausmais, įveikti sunkumus, moko prašyti pagalbos ir ją suteikti, ugdo vaikų empatiją. Pokalbiai, žaidimai, užduotys padeda vaikams augti linksmais ir laimingais, kuria emociškai saugesnę aplinką. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės “Aušrelė” ir “Lašelis” sėkmingai baigė programą, tad jiems buvo įteikti programos baigimo diplomai bei suorganizuotos iškylos, kurių metu vaikai prisiminė, ko išmoko kartu su Zipiu bei turėjo galimybę su juo atsisveikinti.

Socialinė pedagogė Sandra Buterlevičienė

„Svajonėlei” – 10 metų!

Seniai labai seniai, prieš dešimt metų, ant pasaulio krašto sėdėjo Mėnesėlis. Dairėsi į žemę, stebėjo miškus, upes, miestus ir viską ką juose matė -surašydavo į savo knygą. Ar spalvoti vaikų sapnai, ar nepaklydo jūrose laivai, ar košė neprisvilo, ar sumigo pelių šeimyna…

O ant kito žemės krašto – Saulutė savo knygoje rašė. Ar bitelės dirbo, ar pražydo sode slyvos? Ar žaidžia kiemuose vaikai, ar gražūs jų žaislai?

Saulutė švietė dieną, o Mėnesėlis – naktį. Rytais pasirodydavo Aušrelė, o pirmas Spindulėlis jau pasitikdavo lekiantį Vėją. Aitvarėlis su Debesėliu eidavo lenktynių, o Šaltinėlis pritaškydavo daug Lašelių. Tik Žvaigždutė laukdavo nakties ir saugodavo visų sapnus. Visi jie buvo geri draugai. Seniai vienas kitą pažinojo, o susitikę – visi linksmai kalbėjosi.

Netrūko jiems žaidimų, pramogų. Kartu jiems buvo linksma ir labai smagu. Bet draugai turėjo Svajonę – būti visada kartu ir susirasti dar didesnį būrį draugų.

Ir vieną dieną Svajonė ėmė ir išsipildė. Ji pažiūrėjo į žemę ir surado stebuklingą vietą, kurioje mūsų draugai ir šimtas vaikų galėtų džiaugtis vaikyste, augti ir mokytis pažinti pasaulį.

2013 metų pavasarį duris atvėrė darželis Lentvario darželis „Svajonėlė”, kuriame tilpo ir Mėnesėlis, ir Saulutė su savo draugais, ir mažieji Lentvario gyventojai.  

Ištraukęs savo rankutę iš šilto mamos ir tėčio delno, mažasis pasaulio pilietis ateina pažinti, suprasti, pajausti ir padaryti. Turėti svajonę… Padėkime jai išsipildyti.

Dėkojame, kad esame ir augame kartu!

„Svajonėlės“ komanda

2023-05-05

Aš ir tu – mokomės visi kartu

Vasario 22 dieną „Svajonėlėje” sulaukėme daug svečių. Į Trakų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinę dieną „Inovatyvus ugdymas(is) kasdienėje veikloje, pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas“ atvyko 37 pedagogai iš 13 švietimo įstaigų. Mūsų pedagogai, kaip nuolat besimokanti bendruomenė, panoro pasidalinti gerąja patirtimi. Kaip mokymo(si) būdas buvo pasirinktos atviros veiklos penkiose įvairaus amžiaus grupėse. Mokytoja Vilma Virganavičienė (veiklos tema „Kur keliausim šiandien?“) su priešmokyklinio ugdymo grupės „Aušrelė“ vaikais, išsinagrinėję Lietuvos kelius bei žemėlapį, interaktyviu traukinu keliavo į pajūrį. Dovilė Beganskienė (veiklos tema „Kaip sukurti kosminę kalbą?“) ir priešmokyklinės grupės „Lašelis“ ugdytiniai, sukonstravę erdvėlaivį bei apsirūpinę būtinomis priemonėmis, pasipuošę astronauto kostiumu, nardė kosmoso platybėse. Ilona Pacavičiūtė (veiklos tema „Stebuklingas kubas. Pasakos“) ir ikimokyklinio ugdymo grupės „Aitvarėlis“ vaikai, specialia programėle skaitė QR brūkšninius kodus „Kube“, atkodavo informaciją ir, pagal užkoduotą žemėlapį savarankiškai nutiesę kelią, pateko į pasakų karalystę. Visi vaidino pasaką „Dangus griūva“. Jelena Semaškevič (veiklos tema „Net ožys žino, kad vilkas – žvėris“) su ikimokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždutė“ ugdytiniais gelbėjo benamius laukinius ir naminius gyvūnus. Pasiskirstę į grupes, kūrybingai panaudodami gamtines medžiagas bei antrines žaliavas, vaikai kūrė žvėreliams namus, mokėsi rūšiuoti. Danutė Šiaučiūnienė ir Sandra Buterlevičienė (veiklos tema „Draugaukime kartu“) ir ikimokyklinio ugdymo grupės „Saulutė“ vaikai, klausydami sekamos pasakos apie draugystę, mokėsi atjausti ir suprasti vienas kitą. Kartu nukeliavę į muzikos šalį, pažino savo jausmus, mokėsi valdyti emocijas, atsipalaiduoti.

Svečiai ne tik stebėjo ugdomąsias veiklas, bet betarpiškai jose dalyvavo, aktyviai bendravo, bendradarbiavo su pedagogais, vaikais, dalyvavo grupelių veiklose, susipažino su įstaigos aplinka, ugdymo(si) erdvėmis.

Veiklų aptarimo metu rajono pedagogai dalinosi ugdymo(si) rekomendacijų „Žaismė ir atradimai” bei „Patirčių erdvės” įgyvendinimo kasdienėje veikloje patirtimi, informacinių technologijų naudojimo galimybėmis, vaikų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimo būdais.

Metodinės dienos dalyviai sutarė, kad tokių susitikimų ateityje bus daugiau, nes būtina stiprinti mokytojų kolegialumą – mokytojų mokymąsi drauge ir vieniems iš kitų.

Pavaduotoja ugdymui Ramunė Bikauskienė

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas naujiems mokslo metams

Informuojame, kad prašymų dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas teikimas 2023-09-01/2024-08-31 mokslo metams prasidės nuo sausio 16 d. 9:00 val. ir vyks iki kovo 1 d.

Prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas per internetinį portalą http://mokykla.trakai.lt gali pateikti gyvenamąją vietą Trakų rajone deklaravę asmenys, kai vaiko, kuriam yra teikiamas prašymas deklaruota gyvenamoji vieta taip pat yra Trakų rajono savivaldybė.

2022 metų projektai

1. SAUSIS
Piešinių paroda – konkursas ,,Pagauk debesį“. Organizatoriai Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų muzikos mokytojų metodinė grupė.

Piešiniai skirti muzikos mokytojų autorinių dainų rinkiniui vaikams ,,Pagauk debesį” iliustravimui.

Meninio ugdymo mokytoja, Kristina Glinevičienė pateikė šiam leidiniui dvi autorines daineles ,,Paliekam darželį, ate” ir ,,Dar nežinau”.

Ugdytines ruošė mokytojos Vilma Virganavičienė ir Irena Šepeliova.

Autorė Kotryna (6 m.)

Autorė Aurelija (6 m.)

2. VASARIS
Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų festivalis ,,Lietuvos spalvos 2022”. Organizatoriai Vilniaus l.d. ,,Medynėlis”.

Festivalio tikslas – atliekant menines kompozicijas, skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraiškos laisvę, meilę savo šaliai ir kalbai.

Plėtoti sceninės kultūros gebėjimus laisvai ir originaliai išreikšti kūrybinius sumanymus. Formuoti estetines ir dorovines vertybes, pagarbą gimtinei.

Festivalyje mūsų darželį atstovavo ,,Lašelio” grupės ugdytiniai: Adomas, Karolis, Arnas, Martynas, Adelė, Elijus, Valerija. Vaikučius paruošė mokytojos: Dovilė Beganskienė, Lėja Virganavičiūtė, Kristina Glinevičienė.

3. KOVAS
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų, tėvų/globėjų kūrybinis projektas ,,STEAM sniego žmogeliukai”. Organizatoriai Vilniaus l.d. ,,Atžalėlė”.

Projekte dalyvavo ,,Aitvarėlio” grupės vaikučiai su mokytoja Ilona Pacavičiūte.

4.
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių-inžinerinių STEAM statinių nuotraukų paroda ,,Smalsieji inžinieriai”. Organizatoriai Šiaulių l.d. ,,Auksinis raktelis”.

Projekte dalyvavo ,,Aitvarėlio” grupės vaikučiai su mokytoja Ilona Pacavičiūte.

5.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mažųjų talentų muzikos festivalis ,,Jievaro tiltas 2022”.Organizatoriai Kauno l.d. ,,Etiudas”.

Festivalyje mūsų darželį atstovavo šie vaikučiai: Orinta, Gabrielė, Smiltė, Aleksandra, Amelija, Nikolė, Kajus.

Vaikučius paruošė meninio ugdymo mokytoja Kristina Glinevičienė. Mažųjų talentų festivalis JIEVARAS – ne tik puiki proga prisiminti senąsias lietuvių tautines tradicijas, papročius, bet ir susipažinti su šių dienų muzika.

6.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projektas ,,Taikos balandis”. Organiztoriai Kauno B.Brazdžionio mokykla.

Projekte dalyvavo grupės ,,Saulutė” ugdytiniai ir mokytojos Danutė Šiaučiūnienė, Sandra Buterlevičienė.

7.
Edukacinis renginys ,,Draugiškojo socialinio – emocinio ugdymo drambliada” darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms”. Organizatoriai VŠĮ ,,Pozityvaus ugdymo institutas”.

,,Mėnesėlio” grupės vaikučius šiam projektui paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Virganavičienė ir socialinė pedagogė Sandra Buterlevičienė.

8.
Respublikinis virtualus ikimomkyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų eksperimentų ir bandymų projektas ,,Trispalviai eksperimentai”. Organizatoriai Vilniaus l.d. ,,Gabijėlė”.

,,Aitvarėlio” grupės ugdytiniai ir mokytoja Ilona Pacavičiūtė paruošė ir atliko šiam projektui spalvotą eksperimentą.

BALANDIS
9.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbelių paroda ,,Aš – lietaus lašelis”. Organizatoriai Kelmės l.d. ,,Kulverstukas”.

Projektas skirtas Pasaulinei autizmo supratimo dienos minėjimui. Darbelius ruošė ,,Saulutės” grupės vaikučiai drauge su socialine pedagoge Sandra Buterlevičiene.

10.
Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų draugiškumo ugdymo projektas ,,Draugystės aitvarai”. Organizatoriai Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Medynėlis“.

Tikslas – ugdyti pozityvų vaikų tarpusavio bendravimą, stiprinti emocinę vaikų sveikatą. Skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio bei vaikų ir suaugusiųjų santykius, plėtoti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Projekte dalyvavo ,,Lašelio” grupės ugdytiniai, mokytoja Dovilė Beganskienė, socialinė pedagogė Sandra Buterlevičienė.

11.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų integruotas kalbinis ir muzikinis projektas ,,Muzikinė logoritmija – 2022”. Organizatoriai Kauno l.d. ,,Varpelis”.

Projekto tikslas – ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus žaidybinių veiklų metu ritmuojant ir muzikuojant.

Priešmokyklinukai: Kotryna, Aušrinė, Dovydas ir Matas, drauge su meninio ugdymo mokytoja Kristina Glinevičiene paruošė šiam projektui numerį ,,Keturiese“.

12.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis projektas ,,Linksmasis švyturiukas 2022”. Organizatoriai Klaipėdos l.d. ,,Puriena”.

Projekte kviečiami dalyvauti meninio ugdymo mokytojai su savo autorinėmis dainelėmis.

Priešmokyklinukas Matas atliko Kristinos Glinevičienė dainą ,,Kai tu toli, toli, toli”

1 2 3 10
Pagalba vaikams