• Mokyklos taryba:

Pirmininkė­ Anželika Lazareva (tėvų atstovė)
Sekretorė­ Olga Kreičman-Baranovskaja (pedagogų atstovė)

  • Nariai:

Vida Liudvinovičienė, Vaida Našlaitienė (tėvų atstovai)
Ilona Zagurskienė, Kristina Glinevičienė (pedagogų atstovai)
Violeta Ignatovič, Kristina Aliukonienė, Lina Trakimienė (darbuotojų atstovai)

Pagalba vaikams