LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Programos

Lentvario lopšelio – darželio „Svajonėlė“ veikla prasideda nuo ankstaus ryto, kai į darželį suguža ir maži, ir dideli. Kasdien aptariame dienos darbelius, siūlome idėjas ir sumanymus, o kai reikia informacijos ar priminimo pažvelgiame į darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Svajonių vaikystė“, kurios tikslas – siekti, kad vaikas kaip asmenybė taptų kultūringu, estetiškai ir doroviškai jautriu, puoselėjančiu krašto vertybes, saugančiu bei gebančiu save išreikšti menine, socialine, pažinimo, komunikavimo ir sveikatos saugojimo kompetencijomis, įgyjančiu brandumą mokymuis(si) mokykloje.
Vaikų darbeliai
Šiek tiek ūgtelėję ir sulaukę šešerių metų susipažįstame su Bendrąja priešmokyklinio ugdymosi programa, kurios tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
Pasipuošę vaikai
Ypatingai mėgstame aktyvią veiklą lauke ir salėje, stipriname savo fizinius įgūdžius rytais darydami mankšteles bei dalyvaudami Sveikatos želmenėlių asociacijoje, pagal parengtą „Sveika ir saugi vaikystė“ programą.
Aktyvi veikla lauke
Tačiau gerai savijautai svarbi ir emocinė būsena, todėl patys didžiausi – priešmokyklinukai, dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kur kartu su draugais ir „Zipiu“ kalbasi apie jausmus, sunkumus, ieško sprendimų kaip įveikti pyktį, suvaldyti jausmus, emocijas, išmokti džiaugtis kiekviena miela akimirka.

Zipio draugai

Ankstyvojo ugdymo vadovas– padeda garantuoti kokybišką globą ir ugdymą vaikams iki 3 metų, atreipiant dėmesį į svarbiausius vaiko poreikius, ugdant kiekvieno vaiko asmenybę, skatinant bendravimą ir savarankiškumą.

Vaikų ugdymas

 

Mūsų darželis įsitraukė į tarptautinį strateginės partnerystės projektą Health EDU „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“. Kalbėsime apie sveikatai palankią mitybą, valgymo kultūrą ir sveiką gyvenseną, organizuosime edukacinius užsiėmimus ir mokysimės augti stiprūs ir sveiki.

Health EDU Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų- vartojimo pirminei prevencijai vykdyti. Turime kartu mes, suaugusieji, padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, stengtis išvengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos tikslas- parengti ne kuo daugiau žinančius, o savimi pasitikinčius, komunikabilius, įvairius gyvenimo sunkumus įveikti gebančius žmones.

Vaikų ugdymas

Pagalba vaikams