Programos

Lentvario lopšelio – darželio „Svajonėlė“ veikla prasideda nuo ankstaus ryto, kai į darželį suguža ir maži, ir dideli. Kasdien aptariame dienos darbelius, siūlome idėjas ir sumanymus, o kai reikia informacijos ar priminimo pažvelgiame į mūsų darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Svajonių vaikystė“, kurios tikslas – siekti, kad vaikas kaip asmenybė taptų kultūringu, estetiškai ir doroviškai jautriu, puoselėjančiu krašto vertybes, saugančiu bei gebančiu save išreikšti menine, socialine, pažinimo, komunikavimo ir sveikatos saugojimo kompetencijomis, įgyjančiu brandumą mokymuis(si) mokykloje.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas 2 kartus per metus – mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, vadovaujantis “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”.

Šiek tiek ūgtelėję ir sulaukę šešerių metų susipažįstame su Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, kurios tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Tačiau gerai savijautai svarbi ir emocinė būsena, todėl patys didžiausi – priešmokyklinukai, dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kur kartu su draugais ir „Zipiu“ kalbasi apie jausmus, sunkumus, ieško sprendimų kaip įveikti pyktį, suvaldyti jausmus, emocijas, išmokti džiaugtis kiekviena miela akimirka.

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagųvartojimo pirminei prevencijai vykdyti. Turime kartu mes, suaugusieji, padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, stengtis išvengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos.

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programos tikslas- parengti ne kuo daugiau žinančius, o savimi pasitikinčius, komunikabilius, įvairius gyvenimo sunkumus įveikti gebančius žmones.

Vaikų ugdymas

Pagalba vaikams