LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS
  • Administracija:

  • Jolanta Strelčiūnienė Direktorė
    Ilona Zagurskienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
    Rima Valainienė Direktorės pavaduotoja ūkiui
    Violeta Ignatovič Vyr. buhalterė