Prašymų formos:

 • Prašymas priimti vaiką į darželį:
 • Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų:
 
 •  Prašymas dėl vaiko atvedimo į lopšelį/darželį
  ar paėmimo iš lopšelio/darželio:
 

  • Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2022 m. kovo 31 d. Nr. S1E-70 Skaityti
   /
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo”, 2020 m. balandžio 9 d. Nr. S1E-61. Skaityti

 

 • Vaikų priėmimo į Lentvario lopšelį-darželį „Svajonėlė” tvarkos aprašas. Skaityti

_________________________

Mieli tėveliai,

skirdami 2 proc. paramą, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Deklaruokite internetu, Jums reikės užpildyti formą FR0512(2), o tam reikės įstaigos kodo 302778743.

Atsisiųskite formą FR0512 (2) pildymui iš VMI – www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf

_________________________________

Pagalba vaikams