LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Prašymų formos:

  • Prašymas priimti vaiką į darželį:
  • Prašymas priimti vaiką į priešmokyklinę grupę:
 
  • Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų:
 
  •  Prašymas dėl vaiko atvedimo į lopšelį/darželį
    ar paėmimo iš lopšelio/darželio:
 

  • Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2016 m. kovo 24 d. Nr. S1-82. Skaityti
    /
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas,  vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo tvirtinimo” 2013 m. sausio 31 d.  Nr. S1-23. Skaityti

_________________________

Mieli tėveliai,

skirdami 2 proc. paramą, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Deklaruokite internetu, Jums reikės užpildyti formą FR0512(2), o tam reikės įstaigos kodo 302778743.

Atsisiųskite formą FR0512 (2) pildymui iš VMI – www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf

_________________________________