2022 metų projektai

1. SAUSIS
Piešinių paroda – konkursas ,,Pagauk debesį“. Organizatoriai Vilniaus miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų muzikos mokytojų metodinė grupė.

Piešiniai skirti muzikos mokytojų autorinių dainų rinkiniui vaikams ,,Pagauk debesį” iliustravimui.

Meninio ugdymo mokytoja, Kristina Glinevičienė pateikė šiam leidiniui dvi autorines daineles ,,Paliekam darželį, ate” ir ,,Dar nežinau”.

Ugdytines ruošė mokytojos Vilma Virganavičienė ir Irena Šepeliova.

Autorė Kotryna (6 m.)

Autorė Aurelija (6 m.)

2. VASARIS
Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų festivalis ,,Lietuvos spalvos 2022”. Organizatoriai Vilniaus l.d. ,,Medynėlis”.

Festivalio tikslas – atliekant menines kompozicijas, skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraiškos laisvę, meilę savo šaliai ir kalbai.

Plėtoti sceninės kultūros gebėjimus laisvai ir originaliai išreikšti kūrybinius sumanymus. Formuoti estetines ir dorovines vertybes, pagarbą gimtinei.

Festivalyje mūsų darželį atstovavo ,,Lašelio” grupės ugdytiniai: Adomas, Karolis, Arnas, Martynas, Adelė, Elijus, Valerija. Vaikučius paruošė mokytojos: Dovilė Beganskienė, Lėja Virganavičiūtė, Kristina Glinevičienė.

3. KOVAS
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų, tėvų/globėjų kūrybinis projektas ,,STEAM sniego žmogeliukai”. Organizatoriai Vilniaus l.d. ,,Atžalėlė”.

Projekte dalyvavo ,,Aitvarėlio” grupės vaikučiai su mokytoja Ilona Pacavičiūte.

4.
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių-inžinerinių STEAM statinių nuotraukų paroda ,,Smalsieji inžinieriai”. Organizatoriai Šiaulių l.d. ,,Auksinis raktelis”.

Projekte dalyvavo ,,Aitvarėlio” grupės vaikučiai su mokytoja Ilona Pacavičiūte.

5.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mažųjų talentų muzikos festivalis ,,Jievaro tiltas 2022”.Organizatoriai Kauno l.d. ,,Etiudas”.

Festivalyje mūsų darželį atstovavo šie vaikučiai: Orinta, Gabrielė, Smiltė, Aleksandra, Amelija, Nikolė, Kajus.

Vaikučius paruošė meninio ugdymo mokytoja Kristina Glinevičienė. Mažųjų talentų festivalis JIEVARAS – ne tik puiki proga prisiminti senąsias lietuvių tautines tradicijas, papročius, bet ir susipažinti su šių dienų muzika.

6.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projektas ,,Taikos balandis”. Organiztoriai Kauno B.Brazdžionio mokykla.

Projekte dalyvavo grupės ,,Saulutė” ugdytiniai ir mokytojos Danutė Šiaučiūnienė, Sandra Buterlevičienė.

7.
Edukacinis renginys ,,Draugiškojo socialinio – emocinio ugdymo drambliada” darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms”. Organizatoriai VŠĮ ,,Pozityvaus ugdymo institutas”.

,,Mėnesėlio” grupės vaikučius šiam projektui paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Virganavičienė ir socialinė pedagogė Sandra Buterlevičienė.

8.
Respublikinis virtualus ikimomkyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų eksperimentų ir bandymų projektas ,,Trispalviai eksperimentai”. Organizatoriai Vilniaus l.d. ,,Gabijėlė”.

,,Aitvarėlio” grupės ugdytiniai ir mokytoja Ilona Pacavičiūtė paruošė ir atliko šiam projektui spalvotą eksperimentą.

BALANDIS
9.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbelių paroda ,,Aš – lietaus lašelis”. Organizatoriai Kelmės l.d. ,,Kulverstukas”.

Projektas skirtas Pasaulinei autizmo supratimo dienos minėjimui. Darbelius ruošė ,,Saulutės” grupės vaikučiai drauge su socialine pedagoge Sandra Buterlevičiene.

10.
Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų draugiškumo ugdymo projektas ,,Draugystės aitvarai”. Organizatoriai Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Medynėlis“.

Tikslas – ugdyti pozityvų vaikų tarpusavio bendravimą, stiprinti emocinę vaikų sveikatą. Skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio bei vaikų ir suaugusiųjų santykius, plėtoti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Projekte dalyvavo ,,Lašelio” grupės ugdytiniai, mokytoja Dovilė Beganskienė, socialinė pedagogė Sandra Buterlevičienė.

11.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų integruotas kalbinis ir muzikinis projektas ,,Muzikinė logoritmija – 2022”. Organizatoriai Kauno l.d. ,,Varpelis”.

Projekto tikslas – ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus žaidybinių veiklų metu ritmuojant ir muzikuojant.

Priešmokyklinukai: Kotryna, Aušrinė, Dovydas ir Matas, drauge su meninio ugdymo mokytoja Kristina Glinevičiene paruošė šiam projektui numerį ,,Keturiese“.

12.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis projektas ,,Linksmasis švyturiukas 2022”. Organizatoriai Klaipėdos l.d. ,,Puriena”.

Projekte kviečiami dalyvauti meninio ugdymo mokytojai su savo autorinėmis dainelėmis.

Priešmokyklinukas Matas atliko Kristinos Glinevičienė dainą ,,Kai tu toli, toli, toli”

Pagalba vaikams