2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (I dalis)

Ugdymo turinį pritaikant kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, tikslingai dalyvavome šalies ir rajono organizuojamuose projektuose.

Lavinant vaikų kūrybiškumą, meninius gebėjimus, skatinant pasitikėjimą savimi, dalyvavome šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektuose:

Žiūrėti (youtube.com)

Žiūrėti (youtube.com)

 

2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (I dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (II dalis) >> žiūrėti
2023-2024 mokslo metų projektinės veiklos (III dalis) >> žiūrėti

 

Pagalba vaikams