Aš ir tu – mokomės visi kartu

Vasario 22 dieną „Svajonėlėje” sulaukėme daug svečių. Į Trakų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinę dieną „Inovatyvus ugdymas(is) kasdienėje veikloje, pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas“ atvyko 37 pedagogai iš 13 švietimo įstaigų. Mūsų pedagogai, kaip nuolat besimokanti bendruomenė, panoro pasidalinti gerąja patirtimi. Kaip mokymo(si) būdas buvo pasirinktos atviros veiklos penkiose įvairaus amžiaus grupėse. Mokytoja Vilma Virganavičienė (veiklos tema „Kur keliausim šiandien?“) su priešmokyklinio ugdymo grupės „Aušrelė“ vaikais, išsinagrinėję Lietuvos kelius bei žemėlapį, interaktyviu traukinu keliavo į pajūrį. Dovilė Beganskienė (veiklos tema „Kaip sukurti kosminę kalbą?“) ir priešmokyklinės grupės „Lašelis“ ugdytiniai, sukonstravę erdvėlaivį bei apsirūpinę būtinomis priemonėmis, pasipuošę astronauto kostiumu, nardė kosmoso platybėse. Ilona Pacavičiūtė (veiklos tema „Stebuklingas kubas. Pasakos“) ir ikimokyklinio ugdymo grupės „Aitvarėlis“ vaikai, specialia programėle skaitė QR brūkšninius kodus „Kube“, atkodavo informaciją ir, pagal užkoduotą žemėlapį savarankiškai nutiesę kelią, pateko į pasakų karalystę. Visi vaidino pasaką „Dangus griūva“. Jelena Semaškevič (veiklos tema „Net ožys žino, kad vilkas – žvėris“) su ikimokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždutė“ ugdytiniais gelbėjo benamius laukinius ir naminius gyvūnus. Pasiskirstę į grupes, kūrybingai panaudodami gamtines medžiagas bei antrines žaliavas, vaikai kūrė žvėreliams namus, mokėsi rūšiuoti. Danutė Šiaučiūnienė ir Sandra Buterlevičienė (veiklos tema „Draugaukime kartu“) ir ikimokyklinio ugdymo grupės „Saulutė“ vaikai, klausydami sekamos pasakos apie draugystę, mokėsi atjausti ir suprasti vienas kitą. Kartu nukeliavę į muzikos šalį, pažino savo jausmus, mokėsi valdyti emocijas, atsipalaiduoti.

Svečiai ne tik stebėjo ugdomąsias veiklas, bet betarpiškai jose dalyvavo, aktyviai bendravo, bendradarbiavo su pedagogais, vaikais, dalyvavo grupelių veiklose, susipažino su įstaigos aplinka, ugdymo(si) erdvėmis.

Veiklų aptarimo metu rajono pedagogai dalinosi ugdymo(si) rekomendacijų „Žaismė ir atradimai” bei „Patirčių erdvės” įgyvendinimo kasdienėje veikloje patirtimi, informacinių technologijų naudojimo galimybėmis, vaikų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimo būdais.

Metodinės dienos dalyviai sutarė, kad tokių susitikimų ateityje bus daugiau, nes būtina stiprinti mokytojų kolegialumą – mokytojų mokymąsi drauge ir vieniems iš kitų.

Pavaduotoja ugdymui Ramunė Bikauskienė

Pagalba vaikams