Naujienos

„Diena, praleista be draugo – kaip ąsotis, kuriame neliko nė lašelio medaus” (A.A.Milne)

Kovo mėnesį lopšelyje-darželyje „Svajonėlė“ daug dėmesio skyrėme ugdytinių pozityvaus bendravimo skatinimui, draugiškų santykių kūrimui, bendros vaikų emocinės sveikatos gerinimui.

Mikė Pūkuotukas yra pasakęs, kad diena, praleista be draugo – kaip ąsotis, kuriame neliko nė lašelio medaus (iš A. A. Milno „Pūkuotuko pasaulis“). Siekiant, kad vaikai užaugtų atsakingais ir savimi pasitikinčiais piliečiais, svarbu nuo ankstyvojo amžiaus ugdyti vaikų gebėjimą kurti draugystę, jų empatijos jausmą, todėl tai nuolat stengiamės daryti ir savo ugdymo įstaigoje. Kovo mėnesį lopšelio-darželio pedagogės organizavo įvairias veiklas grupėse, skatino vaikus kalbėti apie nuotaiką, jausmus, diskutavo, kaip reikėtų elgtis, kad visiems būtų gera. Panašias veiklas organizuojame visus metus, tačiau kovą tam skiriame daugiau dėmesio ir, nors šiemet vaikų „Vaikų linija“ neorganizavo tradiciniu tapusio mėnesio be patyčių, matydami atitinkamų žinių ir įgūdžių poreikį savo vaikams, šią kampaniją įgyvendinome patys ir prisijungėme prie kelių gražių iniciatyvų.

Grupių „Saulutė“ ir „Lašelis“ ugdytiniai kūrė draugystės aitvarus. Vaikai, kurdami kartu ne tik patyrė gerų emocijų, bet taip pat mokėsi bendradarbiauti, sakė vienas kitam komplimentus, kalbėjosi apie tai, kas jiems yra draugystė. Buvo smagu klausytis vaikų diskusijos apie draugystę: vieni savo draugėmis įvardino mamas, kurios kepa skanius blynus, kiti konkrečius grupės draugus, sakydami, kad jiems gera kartu žaisti.

Taip pat šį mėnesį nelikome abejingi ir Pasaulinei Dauno sindromo dienai. Visi lopšelio – darželio ugdytiniai ir pedagogai prisijungė prie socialinės akcijos „Nenurašyk, o palaikyk“. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, kurie padėjo mums įgyvendinti šią akciją ir vaikus į ugdymo įstaigą atvedė skirtingomis kojinėmis. Na, o mes šią dieną kalbėjomės su vaikais apie toleranciją kitokiems, nei esi pats, šokome skirtingų kojinių šokį. Ugdymo įstaigoje vyravo puiki nuotaika, vaikai nebijojo būti kitokiais, pastebėjo ir įvardino tarpusavio skirtumus, tačiau pripažino, kad nepaisant skirtumų esam vieni kitiems labai reikalingi ir galime draugauti. Grupės „Saulutė“ ugdytiniai ruošėsi ir Pasaulinės autizmo supratimo dienos minėjimui, dalyvavo parodoje „Aš – lietaus lašelis“, taip prisidėdami prie visuomenės supratimo, sąmoningumo ir tolerancijos didinimo bei išreikšdami palaikymą autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms.

Mūsų vyriausi priešmokyklinės grupės „Mėnesėlis“ ugdytiniai dalyvavo draugiškoje socialinio-emocinio ugdymo drambliadoje „Dramblys”, kurios metu buvo ugdomos 5 pagrindinės socialinės-emocinės kompetencijos: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, atsakingų sprendimų priėmimas. Džiaugiamės, kad vaikai buvo smalsūs, noriai atliko užduotis, patyrė daug gerų emocijų ir patobulino socialinius-emocinius gebėjimus, kurie, esame tikri, pravers ateityje ne tik kuriant santykius su aplinkiniais, bet ir siekiant akademinių pasiekimų.
Mėnuo buvo kupinas įspūdžių, tikimės, kad vaikai įgijo naudingų žinių ir sėkmingai pritaikys jas praktikoje. Būkime draugiški vieni kitiems!

 

Socialinė pedagogė Sandra Buterlevičienė

 

Informacija dėl COVID-19 testavimo organizavimo greitojo antigeno testais (GAT) iš seilių

Informuojame apie OV sprendimo Nr. V-1927 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a39e500900b11ecaf3aba0cb308998c) „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pasikeitimą. Pagrindinis pasikeitimas susijęs dėl testavimo greitojo antigeno testais iš seilių V-352 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9dd05940900b11ecaf3aba0cb308998c).
OV sprendimai įsigalioja nuo 2022-02-21

Pagrindiniai pasikeitimai ir aktuali informacija:

Lentvario lopšelyje-darželyje „Svajonėlė’, kaip ir kitose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami naudojant greitojo antigeno testus iš seilių (kitaip vadinamus „čiulpinukais“) tik ugdymo įstaigoje turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Rekomenduojamas testavimas pagal algoritmą: GAT(iš seilių) iškart + GAT(iš seilių) po 48 / 72 val. + GAT(iš seilių) po 48 val. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą PGR tyrimui arba antigenų testui. Rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei patvirtinamasis tyrimas neatliekamas;

 • Kaip ir anksčiau, mūsų ugdymo įstaigoje bus atliekamas periodinis testavimas – aplinkos paviršių tyrimai;
 • įstaigos personalui ir toliau turėjus kontaktą ugdymo įstaigoje rekomenduojama testuotis GAT iš nosies ertmės pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val. Personalas gali nesiizoliuoti, jeigu turėjo didelės rizikos kontaktą namuose ir testuojasi pagal minimą algoritmą;
 • nerekomenduojama tyrime dalyvauti asmenims, kuriems teigiamo PGR / antigeno testo (atlikto ASPĮ. Mobiliajame punkte) praėjo mažiau nei 90 dienų;
 • svarbu turėti pasirašytus vaikų atstovų sutikimus/nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime, pagal poreikį iš naujo pasirašyti sutikimo formą arba el. dienyne informuoti ugdymo įstaigos bendruomenę apie pakeitimus. Atnaujintos sutikimo formos informaciją galite rasti OV sprendime Nr. V-1927. Taip pat pridedame atnaujintą sutikimo formą (žr. „Pavyzdinė sutikimo, nesutikimo forma“).

Centralizuoto vaikų priėmimo tvarkaraštis Trakų rajono savivaldybėje

Pagrindinis prašymų priėmimas

Priėmimas vykdomas pagal šias datas 2022/2023 m. periodui. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2022 m. rugsėjį reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.

Prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas per internetinį portalą http://mokykla.trakai.lt gali pateikti gyvenamąją vietą Trakų rajone deklaravę asmenys, kai vaiko, kuriam yra teikiamas prašymas deklaruota gyvenamoji vieta taip pat yra Trakų rajono savivaldybė. Kitais atvejais prašymas teikiamas užpildant prašymo formą ir su visais prioritetus patvirtinančiais dokumentais Trakų rajono savivaldybės administracijos atsakingam švietimo skyriaus darbuotojui arba vienai iš pasirinktų švietimo įstaigų.

Baigiamos Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklos

naujiena-1

Trakų rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio pabaigoje baigia Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklas.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemone „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0010).

Bendra projekto įgyvendinimo vertė siekia 184 723,93 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirta 157 015,34 Eur., Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 27 708,59 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia yra siejama su 2016 metais atlikta švietimo įstaigų apklausa bei „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimas“, kurie leido identifikuoti teikiamų švietimo administracinių paslaugų trūkumus ir pagrindines problemas – skirtingas procedūrų valdymas ir nevienodas paslaugų suteikimas kelia daug nepatogumų paslaugų vartotojams ir turi įtakos bendram požiūriui apie teikiamų paslaugų kokybę. Pasinaudojus ES struktūrine parama buvo sukurti įrankiai padėsiantys Trakų rajono savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms parengti ir patvirtinti tvarkas, kuriomis vadovaujantis administracinių paslaugų teikimas bus efektyvesnis, teikiamų paslaugų kokybė labiau atitiks vartotojų poreikius bei vyks efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti švietimo sistemai keliamus naujus lūkesčius ir uždavinius.

Projekto lėšomis buvo įdiegta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė, parengta įstaigų teisinio reglamentavimo dokumentacijos analizė, diegiamas ISO kokybės vadybos metodas, parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartai bei Piliečių chartijos dokumentas dėl teikiamų administracinių švietimo paslaugų – susitarimas tarp organizacijų ir piliečių dėl esminių principų teikiant/gaunant paslaugas.

Švietimo paslaugas teikiančios įstaigos aktyviai dalyvaudamos projekto lėšomis organizuojamuose mokymuose, susitikimuose ir apklausose atkreipė dėmesį, kad efektyviam ir kokybiškam bendradarbiavimui su vartotojais yra būtina ne tik laikytis diegiamų standartų principų, bet ir siekti, jog besikreipiantys paslaugų gavėjai žinotų ko prašoma iš jų. Parengtos Piliečių chartijos tekstu yra įtvirtinama profesionalumo, kompetentingumo principų laikymasis, pagarba aptarnaujamam asmeniui ir kolegoms, informacijos konfidencialumo užtikrinimas, skaidrus ir savalaikis sprendimų priėmimas, informacijos prieinamumas, patikimumas ir aiškumas, mandagus ir dalykiškas bendradarbiavimas. Siekiant užtikrinti šių iškeltų principų įgyvendinimo, iš besikreipiančių asmenų tikimąsi mandagaus, pagarbaus ir geranoriško bendradarbiavimo, savo teisių ir pareigų supratimo, aiškaus klausimų ir/ar problemų formulavimo, pasitikėjimo ir išankstinių nuostatų neturėjimo, siekti problemas pirmiausia spręsti įstaigose, kuriose suteikiamos paslaugos, vertinti ir įvertinti darbuotojų darbą, užpildant kokybės vertinimo klausimyną

Taigi tikimąsi, kad Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklų ir pasiektų rezultatų dėka, Trakų rajono švietimo įstaigos priims naujoves bei imsis aktyviai diegti pokyčius savo įstaigose, o bendravimas su paslaugų vartotojais taps efektyvesnis ir leis kurti jaukią, bendruomenišką, patogią švietimo ir ugdymo aplinką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

naujiena-2

„Svajonėlė” ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų respublikiniuose projektuose 2021 metais

2021 m. sausio mėnesį startavo respublikinis projektas ,,Sveikai gyventi – gera“. Padėkos mūsų mokytojoms Dovilei ir Kristinai bei ,,Lašelio“ grupės vaikučiams už paruoštą atliktų užduotėlių video pristatymą. Štai jis:

https://www.youtube.com/watch?v=bjHVP6A67J4

9_

8_

2021 m. vasario mėnesį dalyvavome Klaipėdos lopšelio- darželio „Saulutė” rengiamame respublikiniame projekte ,,Linksmieji močiutės žodeliai“. Šiame projekte mūsų darželį atstovavo sesutės Elžbieta (,,Spindulėlio“ gr.) ir Kotryna (,,Mėnesėlio“ gr.). Pasirodymą paruošė meninio ugdymo mokytoja Kristina. Mergaičių mama Giedrė talkino repetuojant ir net nufilmavo visą pasirodymą, nes tuo metu šalyje gyvenome karantino sąlygomis. Nuoširdus ačiū už tai.

1-1_

1-11_

2021 m. vasario mėnesį mokytoja Daiva su mažaisiais ,,Spindulėlio” grupės vaikučiais sukūrė pilį Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė” projektui ,,Pilys mena Lietuvos didybę”.

1-2_

4_

2021 m. kovo mėnesį mokytoja Danutė, drauge su ,,Saulutės“ gr. vaikučiais sukūrė nuostabias stilizuotas verbas Kauno Šančių lopšelio-darželio respublikiniam projektui ,,Kas pirks, kas parduos, kas pagros ir uždainuos?“

1-7_

5_

6_

2021 m. kovo mėnesį vyko Vilniaus lopšelio-darželio „Lakštingala” respublikinis projektas ,,Paukščių giesmė”. Projekto dalyviai buvo kviečiami stebėti, tyrinėti ir geriau pažinti Lietuvoje gyvenančius paukščius. Mokytoja Ilona šiai įdomiai veiklai subūrė ,,Debesėlio” gr. auklėtinius ir jų tėvelius.

2021 m. pavasarį Alytaus lopšelis darželis ,,Saulutė“ respublikos meninio ugdymo mokytojus pakvietė pasidalinti gerąja patirtimi – nuotolinio ugdymo veiklomis. Meninio ugdymo mokytoja Kristina pristatė ,,Penkių kačiukų“ istoriją.

https://www.youtube.com/watch?v=sNrwsC4wctc

1-9_

2021 m. gražiausiai pavasario šventei – mamyčių dienai paminėti ,,Žvaigždutės“ gr. vaikučiai su mokytoja Jelena gamino papuošalus Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė” respublikiniam projektui ,,Papuošalas mamytei“.

3_

1-6_

2021 m. balandžio mėnesį vyko Skuodo vaikų lopšelio-darželio organizuotas respublikinis projektas ,,Spalvota vaikystės mandala“. Originalią ir didelę (90cmx90cm)mandalą šiam projektui sukūrė ,,Debesėlio“ gr. vaikučiai su mokytoja Kristina.

1-4_

7_

2021 m. kovo mėnesį pasaulį išvydo nuotaikinga istorija apie berniuką Balį. Gausus būrys darželio vaikučių kūrė šią muzikinę pasaką: dainavo, šoko, kalbėjo į kamerą ir vaidino. Meninio ugdymo mokytoja Kristina sukūrė, režisavo ir nufilmavo šią istoriją Lentvario lopšelio-darželio „Šilas” organizuotam respublikiniam projektui ,,Te susijungia vaidyba ir muzika“. Kviečiame pažiūrėti ir jus.

https://www.youtube.com/watch?v=QQcsnrtp7wk

1-5_

2021 m. gegužės mėnesį mūsų vaikučiai ir visi darbuotojai tapo nuostabaus ir užburiančio reginio stebėtojais. ,,Debesėlio“ gr. auklėtiniai su mokytoja Ilona, su ypatinga priežiūra ir rūpesčiu išaugino iš lėliukių 4 drugelius: Debesėlį, Karistą, Aną ir Akutę. Visos akimirkos, pojūčiai ir emocijos tapo „Svajonėlės” inicijuoto respublikinio projekto ,,Po drugelio sparnu“ dalimi.

1-3_

1-8_

2_

„Svajonėlės“ komanda
2021-09-14

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

 • Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt
 • Savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt
 • Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio ugdymo programas (2021 metais priėmimas pratęsiamas iki 2021 m. balandžio 1 d.).

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio ugdymo programas;

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

 

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus specialistė

Tel. 8 528 55604

El. p.: dorota.vaiciune@trakai.lt

 

Techniniais klausimais:

Dalia Gustaitė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

Vyriausioji specialistė

tel. (8 528) 58 323

El. p.: dalia.gustaite@trakai.lt

 

Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė”  atsakingas asmuo

Sekretorė Lėja Virganavičiūtė

Tel. (8 528) 28272

El. p.: darzelis.svajonele@gmail.com

 

„Svajonėlės“ komanda
2021-02-22

Svarbu visiems!

Mieli tėveliai, situacijai dėl koronaviruso blogėjant, Vyriausybė paskelbė, kad draudžiami didesni nei dviejų šeimų kontaktai. Šiai dienai į grupę susirenka mažieji atstovai iš 10-16 šeimų ir grupėje dirbantys suaugusieji. Saugodami save ir savo vaikus, norėdami išvengti infekcijos parsinešimo į namus ar „pasidalinimo” ja grupėje, apgalvokite visas galimybes likti saugiems ir sveikiems. Rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankytų tik tie vaikai, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu. Sudarykime sąlygas lankyti tiems vaikams, kurių tėveliai neturi kitos išeities. Taip sumažinsime kontaktų skaičių ir kilus infekcijai, mažesnis skaičius turės izoliuotis.

Atidžiai stebėkite savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuokitės su gydytoju ir likite namuose. Jei vaikui pasireiškia infekcijos požymiai, iš karto informuojame tėvelius, kad galėtume izoliuoti sergantį vaiką nuo sveikų.

Jei vaikas izoliuojasi dėl šeimos nario, kuriam diagnozuota Covid-19 liga ar pats susirgo šia liga, nedelsiant informuokite savo grupės mokytoją ar darželio administraciją (tel.Nr. 8 528 28272) ir laikykitės visų izoliacijos reikalavimų.
Vaiką atvesti į darželį galima tik kai gydytojas įvertins, kad jūs ir šeimos nariai sveiki.

„Svajonėlės“ komanda
2020-12-07

Pranešimas tėveliams

Gerbiami tėveliai,

jei nusprendėte, kad nuo gegužės 18d. jūsų vaikas  sveikas ir saugus vėl lankys mūsų ugdymo įstaigą,norime jums priminti ir pranešti apie tam tikrus pakeitimus.

Įvertinę savo vaiko sveikatos būklę ( remdamiesi SAM nurodymais), nuo pirmadienio esate laukiami, tačiau:

1.    į darželio teritoriją, atvedant ir pasiimant vaikus, įeisite ir išeisite pro tuos pačius (grupei priskirtus) vartelius;
2.    tėveliams nebus leidžiama įeiti į darželio pastatą, modulį. Atvedantys ir pasitinkantys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo-čiaudėjimo taisyklių ir kt.).
3.    Vaikus darbuotojai pasitiks ir išlydės  lauke. Esant nepalankioms oro sąlygoms, vaikai pasitinkami ir išlydimi prie lauko išėjimų (tėveliams susisiekus su grupėje dirbančiomis auklėtojomis  telefonu)
4.    Bus vertinama vaiko sveikatos būklė (pasireiškus karščiavimui (37,3 ir daugiau), ligos požymiams (kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas) vaikai dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.
5.    Nuo gegužės 18d. nuotolinis mokymąsis išlieka tik priešmokyklinei grupei  ,,Saulutė”. Likusios  grupės dirba įprastu rėžimu.
6.    Vaikai bus maitinami taip, kaip iki karantino.

PRIEDAI:

Tikimės saugaus, draugiško ir atsakingo bendravimo.

Širdingai,
„Svajonėlės“ komanda
2020-05-15

Pagalba vaikams