LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

 • Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt
 • Savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt
 • Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio ugdymo programas (2021 metais priėmimas pratęsiamas iki 2021 m. balandžio 1 d.).

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio ugdymo programas;

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

 

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus specialistė

Tel. 8 528 55604

El. p.: dorota.vaiciune@trakai.lt

 

Techniniais klausimais:

Dalia Gustaitė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

Vyriausioji specialistė

tel. (8 528) 58 323

El. p.: dalia.gustaite@trakai.lt

 

Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė”  atsakingas asmuo

Sekretorė Lėja Virganavičiūtė

Tel. (8 528) 28272

El. p.: darzelis.svajonele@gmail.com

 

„Svajonėlės“ komanda
2021-02-22

Svarbu visiems!

Mieli tėveliai, situacijai dėl koronaviruso blogėjant, Vyriausybė paskelbė, kad draudžiami didesni nei dviejų šeimų kontaktai. Šiai dienai į grupę susirenka mažieji atstovai iš 10-16 šeimų ir grupėje dirbantys suaugusieji. Saugodami save ir savo vaikus, norėdami išvengti infekcijos parsinešimo į namus ar „pasidalinimo” ja grupėje, apgalvokite visas galimybes likti saugiems ir sveikiems. Rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankytų tik tie vaikai, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu. Sudarykime sąlygas lankyti tiems vaikams, kurių tėveliai neturi kitos išeities. Taip sumažinsime kontaktų skaičių ir kilus infekcijai, mažesnis skaičius turės izoliuotis.

Atidžiai stebėkite savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuokitės su gydytoju ir likite namuose. Jei vaikui pasireiškia infekcijos požymiai, iš karto informuojame tėvelius, kad galėtume izoliuoti sergantį vaiką nuo sveikų.

Jei vaikas izoliuojasi dėl šeimos nario, kuriam diagnozuota Covid-19 liga ar pats susirgo šia liga, nedelsiant informuokite savo grupės mokytoją ar darželio administraciją (tel.Nr. 8 528 28272) ir laikykitės visų izoliacijos reikalavimų.
Vaiką atvesti į darželį galima tik kai gydytojas įvertins, kad jūs ir šeimos nariai sveiki.

„Svajonėlės“ komanda
2020-12-07

Pranešimas tėveliams

Gerbiami tėveliai,

jei nusprendėte, kad nuo gegužės 18d. jūsų vaikas  sveikas ir saugus vėl lankys mūsų ugdymo įstaigą,norime jums priminti ir pranešti apie tam tikrus pakeitimus.

Įvertinę savo vaiko sveikatos būklę ( remdamiesi SAM nurodymais), nuo pirmadienio esate laukiami, tačiau:

1.    į darželio teritoriją, atvedant ir pasiimant vaikus, įeisite ir išeisite pro tuos pačius (grupei priskirtus) vartelius;
2.    tėveliams nebus leidžiama įeiti į darželio pastatą, modulį. Atvedantys ir pasitinkantys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo-čiaudėjimo taisyklių ir kt.).
3.    Vaikus darbuotojai pasitiks ir išlydės  lauke. Esant nepalankioms oro sąlygoms, vaikai pasitinkami ir išlydimi prie lauko išėjimų (tėveliams susisiekus su grupėje dirbančiomis auklėtojomis  telefonu)
4.    Bus vertinama vaiko sveikatos būklė (pasireiškus karščiavimui (37,3 ir daugiau), ligos požymiams (kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas) vaikai dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.
5.    Nuo gegužės 18d. nuotolinis mokymąsis išlieka tik priešmokyklinei grupei  ,,Saulutė”. Likusios  grupės dirba įprastu rėžimu.
6.    Vaikai bus maitinami taip, kaip iki karantino.

PRIEDAI:

Tikimės saugaus, draugiško ir atsakingo bendravimo.

Širdingai,
„Svajonėlės“ komanda
2020-05-15

Pranešimas

Mieli tėveliai,

Šiuo neįprastu mums visiems metu, nors ir esame užsidarę, bet išliekame kartu. Praėjus pirmoms netikėtumo dienoms, pradėsime ilgėtis įprasto dienos režimo, rytinio skubėjimo, vakarinio pasikalbėjimo aptariant prabėgusią dieną…
Priimkime šias dienas su savo vaikais, kaip buvimo kartu DOVANĄ.
Kad diena nevirstų chaotiška, laikykitės savo sudaryto režimo – rutinoje vaikas jaučiasi saugus, nes žino kada valgyti, kada miegoti, kada žaisti. Jei nusistatysite laiką bendrai veiklai su vaiku, jis žinos, kad reikia išlaukti ir mokysis netrukdyti jums. Leiskite vaikui panuobodžiauti, nepulkite jo ištisai užimti – taip jis mokysis pats susirasti sau žaidimų ir veiklų.

Paverskite vaiką savo pagalbininku. Atsižvelgdami į vaiko amžių, leiskite jam išimti skalbinius iš skalbyklės, didesni vaikai gali sulankstyti ar padžiauti. Skutate bulves? Tegu mažasis jas “plauna”, o vyresnėlis bando naudotis skustuku. Leiskite vaikui dalyvauti namų tvarkyme, jis didžiuosis būdamas naudingas ir…mokysis saugoti tai, ką pats padarė.

Nedarykite už savo atžalą to, ką jis gali pats (taip mokysite jį savarankiškumo ir turėsite sau laiko). Rengiasi? Tegu susitvarko drabužius (atsižvelkite į vaiko amžių). Pažaidė? Tegu susitvarko žaislus taip, kad netrukdytų kitiems šeimos nariams.

Neraminkite vaiko, duodami jam telefoną (jei duodate – tik sutartam laikui). Telefonas nepakeis knygutės, piešimo, žaislų, o atims juos. Darželyje visi išgyvena be telefono :)

Jūsų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos pasiruošusios dirbti nuotoliniu būdu, vadovaujantis SAM, ŠMSM nurodymais ir rekomendacijomis.
Jūs – gerbiami tėveliai, buvote ir būsite svarbiausi mūsų talkininkai,tad nuotolinį ugdymą (-sį) įvaldysime ir bendru darbu pasidžiaugsime drauge.
Prašome Jūsų pasitikrinti, ar esate prisijungę prie uždarųFB grupių:

1. Grupė Lašelis_nuotolinis_ugdymas (Olga, Dovilė)
2. Grupė “AUŠRELĖ” (Rima, Irena)
3. MĖNESĖLIS nuotolinis ugdymas (Vilma, Irena)
4. DEBESĖLIS nuotolinis ugdymas (Ilona, Kristina)
5. Saulutės mokyklėlė 2020 (Danutė, Lina)
6. ŽVAIGŽDUTĖ nuotolinis ugdymas (Jelena, Dovilė)
7. Svajonėlės ” Aitvarėlis” nuotoliniu būdu (Viktorija)
8. Lentvario l.d. Svajonėlė ” Spindulėlis” grupė (Daiva)

Detalesnę informaciją apie veiklos (užduotėlių) pateikimą, laiką, komunikaciją Jums suteiks grupių pedagogai.
Sėkmės ir kuo geriausios kloties mums visiems.
Būkite sveiki ir saugokite vieni kitus.

Jei turite klausimų rašykite darzelis.svajonele@gmail.com

Širdingai,
„Svajonėlės“ komanda
2020-03-30

MIELI TĖVELIAI,

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos,gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.
Todėl norėdami išvengti nesklandumų, prašome visiems laikytis bendro susitarimo:

 

 1. Susirgus vaikui tėvai (globėjai) informuoja auklėtoją telefonu/elektroniniu paštu/žinute pirmąją neatvykimo dieną iki 9.00 val.
 2. Pirmą dieną atvykus po ligos į darželį tėvai (globėjai) užpildo pranešimo formą. (Atsisiųsti)
 3. Užpildyta pranešimo forma pateikiama grupės auklėtojui atvykus į darželį arba el. paštu.: darzelis.svajonele@gmail.com

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-82 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo”, tėvai (globėjai) atlyginimo už maitinimą nemoka:

 

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų(globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų atostogų metu pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Paskelbus ekstremalią situaciją;
 • Kai mokykla ar grupė uždaroma vasaros atostogų ar remonto darbų;
 • Dėl įvairių šeimyninių aplinkybių kiekvieną mėnesį iki 5 darbo dienų (lengvata taikoma nuo pirmosios dienos, tačiau tik už einamąjį mėnesį).

 

Dėkojame, kad esate rūpestingi ir atsakingi :)

„Svajonėlės“ komanda
2019-09-24

 

Lopšelis-darželis „Svajonėlė” laikinai nedirbs

MIELI TĖVELIAI,

Suaugusieji turi „suteikti vaikams atostogas”. Pailsėti nuo darželio ir vaikui įprastos aplinkos vasaros metu vaikams būtina. Pirmiausia dėl to, kad vaikai galės ilgiau pamiegoti, valgyti kitokį, naminį ir tik jiems norimą maistą ir tiesiog galės nieko neveikti, t. y., gyventi ramesniu dienos režimu.
Vaikai vystosi labai sparčiai, nes intensyviai pažindami aplinkinį pasaulį, jie gauna gausybę informacijos ir patiria įvairiausių emocijų. Todėl poilsis, ypač vasarą, padės vaikams nepervargti, „neperkaitinti” smegenų. Žaisti, dirbti, mokytis, kaip ir ilsėtis reikia išmokti.

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo organizavimo vasarą, informuojame, kad

Lentvario lopšelis-darželis „Svajonėlė” laikinai nedirbs nuo
birželio 25 d. iki liepos 22 d. (imtinai 20 d.d).

Vasaros metu grupės bus komplektuojamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų, todėl gali būti jungiamos ar vaikai perkeliami į kitas grupes.

 

„Svajonėlės“ komanda
2019-04-30

1 2 3 8
Pagalba vaikams