Kovas – teatro mėnuo

Emocijos – teigiamos ar neigiamos, tačiau visos jos padeda vaikui augti, bręsti ir tobulėti. Nuo pat gimimo akimirkos, mes kuriame santykius su kitais žmonėmis. Mimikos ar pantomimikos pagalba, verbaline ir neverbaline kalba. Gebėjimas reikšti savo emocijas, jas kontroliuoti yra geriausias būdas užmegzti bičiuliškus santykius su kitais žmonėmis. Ankstyvame vaiko raidos tarpsnyje – tai ypač svarbu ugdyti. Kaip iššaukti vaikuose emocijas? Jas pastebėti, turtinti ir auginti?

Visą kovo mėnesį, didžiausią dėmesį skyrėme žaidimams, muzikavimui, vaidybai. Visos grupės į savo veiklas įtraukė vaidmeninius žaidimus, improvizacijas, vaidinimus.  Mokėmės pasitelkti judesius, žodžius, intonacijas, siekdami įgyvendinti idėjas ir perduoti žinią žiūrovams. Tam vaikai turėjo įprasti aktyviai naudoti vaizduotę, atmintį, mąstymą ir dėmesį. Tai ne parodomieji spektakliai, o siekis įtraukti vaikus į kūrybą, ugdyti juos kaip kūrėjus.

„Svajonėlės“ administracija
2017-05-24

Pagalba vaikams