MIELI TĖVELIAI,

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos,gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.
Todėl norėdami išvengti nesklandumų, prašome visiems laikytis bendro susitarimo:

 

  1. Susirgus vaikui tėvai (globėjai) informuoja auklėtoją telefonu/elektroniniu paštu/žinute pirmąją neatvykimo dieną iki 9.00 val.
  2. Pirmą dieną atvykus po ligos į darželį tėvai (globėjai) užpildo pranešimo formą. (Atsisiųsti)
  3. Užpildyta pranešimo forma pateikiama grupės auklėtojui atvykus į darželį arba el. paštu.: darzelis.svajonele@gmail.com

 

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-82 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo”, tėvai (globėjai) atlyginimo už maitinimą nemoka:

 

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų(globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
  • Priešmokyklinio amžiaus vaikų atostogų metu pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Paskelbus ekstremalią situaciją;
  • Kai mokykla ar grupė uždaroma vasaros atostogų ar remonto darbų;
  • Dėl įvairių šeimyninių aplinkybių kiekvieną mėnesį iki 5 darbo dienų (lengvata taikoma nuo pirmosios dienos, tačiau tik už einamąjį mėnesį).

 

Dėkojame, kad esate rūpestingi ir atsakingi 🙂

„Svajonėlės“ komanda
2019-09-24

 

Pagalba vaikams