LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS
  • Pedagogai:

Kristina Glinevičienė – meninio ugdymo mokytoja
Vilma Virganavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Olga Kreičman-Baranovskaja – logopedė
Ilona Pacavičiūtė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Trakimienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jelena Semaškevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Danutė Šiaučiūnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Dovilė Beganskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Bankauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irena Šepeliova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rimutė Pukienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Viktorija Prakuliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina Aliukonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

  • Aptarnaujantis personalas:

Lilijana Jaruševičienė – sveikatos priežiūros specialistė
Lėja Virganavičiūtė – sekretorė
Liuda Drozd – auklėtojos padėjėja
Ana Šubina – auklėtojos padėjėja
Laima Mikelionytė – auklėtojos padėjėja
Julė Kaušinienė – auklėtojos padėjėja
Česlava Novikova – auklėtojos padėjėja
Jūratė Sadkauskienė – auklėtojos padėjėja
Teresa Lazovska– auklėtojos padėjėja
Alina Paškevič– auklėtojos padėjėja
Genė Dzikevičienė – virėja
Andžela Sasnauskienė – vyr.virėja
Teresa Jagelo – valytoja
Jonas Počepavičius – pastatų priežiūros darbininkas
Rimas Maldaikis – pagalbinis darbininkas, kiemsargis

Pagalba vaikams